De methode

People & Potential is in staat binnen transformatie trajecten zowel oog te hebben voor de gezamenlijke (organisatie)doelstelling als ook voor het individuele perspectief. Onze ondersteuning beperkt zich dan ook niet tot een klein facet maar biedt een totaalpakket. Dit pakket zal  ‘op-maat’ gemaakt worden aangezien de oplossing moet passen bij de omstandigheden van uw bedrijf.

Doel hierbij is het snel inzichtelijk maken waar ruimte tot verbetering zit zodat wij, via ons uitgebreide netwerk, iedere deskundigheid waar tijdens de eerste inventarisatie behoefte aan blijkt te bestaan, direct kunnen ‘invliegen’. Wij hebben dan ook een netwerk van partners die aanvullend zijn op het dienstenpakket van People & Potential. Het betreft partners die niet concurrerend zijn met betrekking tot onze activiteiten en tevens aantoonbare specialisaties hebben op aanvullende terreinen zoals accountancy, bedrijfskunde, juridische kennis, marketing en opleiding.

Wij brengen het aanwezige Human Capital in kaart en laten dit renderen door objectieve meetinstrumenten te combineren met doelgerichte individuele en teamcoaching.

Wij starten vanuit een inventarisatie van de huidige werksituatie en vormen met u doelstellingen met betrekking tot uw gewenste werksituatie. Het gaat hier om bedrijfsmatige doelstellingen, zoals bijvoorbeeld om het verhogen van persoonlijk- of bedrijfsrendement of het verlagen van ziekteverzuim percentages.

Aan de hand hiervan zal een advies gegeven worden omtrent nodige stappen, duur van het traject en de te verwachte resultaten. Ons streven is korte en effectieve trajecten in te zetten, op maat gemaakt voor uw onderneming.

Voor meer informatie kunt u ons mailen met een vraag via het contactformulier of bellen met Saskia Gans 06-22 57 82 49.