Hoe staat het met uw ‘sociale’ innovatie?

Innovatie wordt door de Nederlandse overheid als noodzaak gezien om economische groei te waarborgen, immers door innovatie van processen kan de effectiviteit en de efficiency enorm toenemen!

De meeste ondernemers zijn hun bedrijf begonnen omwille van hun passie en hebben niet altijd de kennis, noch de tijd of de behoefte om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op bedrijfskundig, boekhoudkundig en P&O gebied en missen de benodigde training en commercieel begrip. De bedrijfsomgeving verandert echter en daarmee ook de eisen die worden gesteld aan een organisatie en haar mensen.

Hoe krijg je het dan, als bedrijf, voor elkaar om een leidende positie te hebben in je markt door je product/ dienstinnovatie alsmede je klantbinding én ben je ook nog eens zeer efficiënt met het produceren van je product en/of het leveren van je diensten?

Er zijn kennelijk bedrijven die in staat zijn hun organisatie te sturen door middel van efficiency en effectiviteit….

People & Potential is gespecialiseerd in het stukje ‘sociale innovatie’, wat kortweg staat voor het vergroten van de innovatiekracht, de productiviteit en de ontwikkeling van menselijke talenten binnen organisaties. De implementatie van de verschillende verbetermethodieken is vaak een langdurige kwestie, vooral gezien het feit dat er onder het personeel een ‘verbetermentaliteit’ moet ontstaan wil de implementatie succesvol zijn.

Wij van People& Potential denken graag met u mee. Bijvoorbeeld als u eens een frisse blik wilt laten werpen op uw organisatie en uw mensen. Of als u een specifiek probleem heeft met betrekking tot medewerkers of andere people management-gerelateerde kwesties. Bij ons bent u verzekerd van deskundig advies, afgestemd op uw specifieke situatie met oog voor de toekomst.

Wij willen graag weten wat u denkt van bovenstaand artikel! Schrijf uw comment en wij beloven die te lezen en komen er, persoonlijk, bij u op terug.

Wij wensen u veel passie en succes!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *