Assessment: Meten = weten = succesgarantie?

Die eeuwige discussie rondom de vraag hoe je succes, in de samenwerking, met mensen vooraf het best kunt voorspellen en garanderen… wie heeft het antwoord?

Het doel is altijd helder, als organisatie zoek je simpelweg een gemotiveerde nieuwe collega, die geen problemen zal veroorzaken maar vooral hard zal meewerken aan het bedrijfsresultaat en natuurlijk perfect in het team past. De lijst met functie-eisen is dan ook snel gemaakt, kandidaten melden zich in kleine of grotere aantallen en de selectieprocedure kan beginnen. Maar wie voert deze selectie binnen uw organisatie uit? En op welke wijze wordt geprobeerd de kandidaten te doorgronden voordat zij hun intrede mogen doen? Wat geeft succesgarantie, als dat al bestaat……?

Het lijkt voor de hand liggend dat in deze blog van People & Potential het assessment de hemel in geprezen gaat worden vanwege de mogelijke voorspellende waarde, de objectiviteit ervan en de professionaliteit die het uitstraalt. Daar lijkt al genoeg over geschreven en te zijn bewezen.
Wij willen graag de focus leggen op de periode direct na de uitslag van een assessment.

Stel de kandidaat voldoet niet aan het profiel. Vraagt u zich dan nog oprecht af of de functie en de functie-eisen voldoende intensief en sluitend zijn geïnventariseerd? Vraagt de functie echt om die directe en resultaatgerichte manager of vraagt de praktijk op dat moment eigenlijk net meer de mensenmotivator die uit het assessment naar voren kwam? En als de assessmentuitslag geweldig is, luistert u dan nog naar een negatief onderbuikgevoel en wijst u iemand op basis daarvan alsnog af?

Na alle afwegingen stapt de nieuwe collega uw bedrijf binnen. Kunt u dan tevreden achterover leunen? In onze ogen absoluut niet! Er is werk aan de winkel. Niet alleen heeft deze persoon een werkplek nodig, een gsm en een e-mailadres maar veel essentiëler nog: er moet integratie plaatsvinden! Iedere werkomgeving kent een eigen cultuur, een specifieke managementstijl, een bepaalde mentaliteit etc. Hoe wordt deze nieuweling geïntroduceerd? Met wie zal er direct een click zijn en met wie zullen wat meer hobbels te overwinnen zijn? Heeft u voldoende in kaart welke functie-elementen en welke communicatievorm de nieuwe medewerker het meest zullen motiveren? Want een start kun je maar één keer maken en het gevoel dat wordt opgewekt in de eerste weken kan bepalend zijn voor de verdere samenwerking en dus het succes.

Onze visie is dat er zeker in de beginfase aandacht moet zijn om werkelijk inzicht in elkaars talenten en ook valkuilen te krijgen. Je gaat tenslotte een verbintenis van vele uren per dag met elkaar aan. Voor een ieder is het waardevol om productiviteit en ontwikkeling te ervaren en dat zal altijd makkelijker ontstaan als mensen niet TEGEN maar MET elkaar werken. Als in iedere werkomgeving minimaal één persoon zou rondlopen met de juiste sensor om aan te wijzen waar onbegrip en miscommunicatie ontstaan en moeten worden aangepakt, en als er dan ook concrete actie op wordt ondernomen….dan zouden organisaties toch met meer gemak moeten kunnen floreren! Daar zou toch ook meer werkplezier worden ervaren, meer inspiratie worden opgedaan en met meer positiviteit worden gewerkt? Of is dat maar mijn illusie? Misschien moet People & Potential trachten dit in de praktijk te bewijzen…..

Wij willen graag weten wat u denkt van bovenstaand artikel! Schrijf uw comment en wij beloven die te lezen en komen er, persoonlijk, bij u op terug.

Wij, wensen u veel passie en succes!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *