blue-color-colour-4463

Drijfveren en talenten vormen het uitgangspunt. Wat drijft uw medewerkers?

P&P-homepage-1-1800×470

Optimale bezetting voor nu en in de toekomst. Ken uw medewerkers!

P&P-slider-drijfveren

Uw mensen maken het verschil in uw organisatie. Wat onderscheidt uw medewerkers?

P&PWebsite-2-high

Maak van uw medewerkers echte 'goal diggers'! Wat stimuleert uw medewerkers?

P&PWebsite 5-color

Effectieve ontwikkeling van de medewerkers. Kent u uw medewerkers behoeften?

WILT U GROEIEN, FUSEREN OF EFFECTIEF KRIMPEN? TIJDEN VERANDEREN, ORGANISATIES VERANDEREN … VERBIND UW MEDEWERKERS MET DIE VERANDERINGEN!

People & Potential helpt organisaties de juiste connectie te leggen tussen hun organisatiedoelstellingen enerzijds en de persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van medewerkers anderzijds.

De toegevoegde waarde van People & Potential ligt in de combinatie van trainen en adviseren. Wij adviseren directie- en managementteams, we voeren regie over veranderprogramma’s, we coachen en trainen leiders en professionals.

Door snel en objectief de aanwezige talenten en kwaliteiten in kaart te brengen, kunnen we gefundeerde analyses van uw gehele personeelsbestand maken. Op basis van die uitgebreide analyses ontwikkelen we op maat gemaakte trainingen. Dit resulteert in het effectief tot stand brengen van de noodzakelijke gedragsveranderingen.

Failing to plan

‘Failing to plan, is planning to fail’

Het is voor elke organisatie nodig om te weten wat u nu in huis heeft en wat u in de toekomst nodig denkt te hebben. U zult snel effectief moeten reageren op dynamische en onvoorspelbare marktontwikkelingen én op de steeds veranderende arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer. People & Potential ondersteunt u tijdens het gehele proces, vanaf de eerste analyse tot de laatste oplossing.

Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

shutterstock_loyalty

‘True happiness involves the full use of one’s power and talents’

Elke organisatie wil optimaal gebruik maken van de krachten en kwaliteiten van de medewerkers. In combinatie met de noodzaak van meer wendbaarheid en flexibiliteit, ontstaan er steeds meer platte(re) organisaties. Deze doen een groter beroep op zelfsturing en zelfstandigheid. Als ervaren ‘change-agents’ denkt People & Potential actief met u mee over de wijze waarop u uw medewerkers effectief en verbonden met uw organisatiedoelstellingen mee kunt laten groeien.

Doet u genoeg aan talentontwikkeling?

shutterstock_loyalty hands

‘Satisfaction is a rating, loyalty is a brand’

Uw personeelsbestand is waarschijnlijk opgebouwd uit mensen in diverse levensfasen. Elke fase kent zijn eigen behoefte aan maatwerk wat betreft arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling. Hoe flexibel kunt u als organisatie inspelen op die nieuwe ontwikkelingen?
People & Potential helpt u graag met het inventariseren en analyseren van het behoud van uw personeel (retentiebeleid). Samen brengen we al uw werknemersbehoeften in kaart en we inventariseren eventuele knelpunten. Omdat People & Potential langetermijnrelaties heel belangrijk vindt, verbinden wij ons ook graag aan de oplossingen.

Heeft u uw werknemers behoeften in kaart?

shutterstock_triade home

BLICvanger ©

People & Potential heeft de methodiek BLICvanger © ontwikkeld om zo snel mogelijk inzichtelijk te krijgen waar de uitdagingen in uw organisatie liggen. Via BLICvanger © brengen we het functioneren van de organisatie in kaart. We brengen daarbij zowel de gehele organisatie als onderdelen daarvan haarscherp in beeld. Dit is de basis voor verdere stappen: wat zijn de oplossingen voor de geconstateerde problemen en wat wordt het plan voor verandering?
People & Potential gebruikt de methodiek BLICvanger © ook om aan te geven welke effecten markt- en maatschappelijke ontwikkelingen zullen hebben op de diverse organisatiegebieden. Meer weten over onze aanpak?

Waar liggen uw organisatie uitdagingen precies?