WELKOM BIJ PEOPLE & POTENTIAL !

Om snel met ons kennis te maken hieronder een aantal van onze speerpunten!

Wij leggen de focus op het vinden van de verbinding tussen enerzijds karakter, motivatie, kennis, kunde en ambities van individuen en anderzijds de strategische doelstelling en visie van de organisatie als geheel.

People & Potential verbindt de kwaliteiten van mensen met de doelstellingen van de organisatie.

Teams binnen welke organisatie dan ook werken naar bepaalde TARGETS & RESULTS toe, of het nu gaat om een echte salescultuur met harde verkoopcijfers of bijvoorbeeld om een zorginstelling met diverse kwaliteits- en kundigheidseisen. Wij vinden het belangrijk dat klanten van onze kant ook werkelijke resultaten mogen verwachten. Het beoogde doel stellen we dan ook vooraf vast en vervolgens werken wij samen aan individuele ontwikkeling, teamtransformatie, verhoogde zelfsturing en effectiviteit.

Voor de werkende professional die door ons wordt begeleid geldt ook dat wij streven naar resultaat. Wat dat exact voor een individu betekent verschilt enorm. Wij zoomen dan ook in op persoonlijke leerdoelen en beoogde eindresultaten.

Eindresultaat….een woord dat wij zouden omschrijven als ‘de beoogde winst, die wij streven te behalen vanuit de aanwezigheid van de specifieke ambities, passie, mogelijkheden en het unieke karakter van onze opdrachtgever of client’. Commitment, zelfreflectie, discipline en lef dragen bij tot het bereiken van de beoogde winst.

‘A business that makes nothing but money, is a poor business.’ Henry Ford